Είστε εδώ

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ιδρύθηκε το 1983 και άρχισε να λειτουργεί από το 1984. Το 2007 μεταφέρθηκε στις δικές του εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη και το 2013 εντάχθηκε στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.

Η Σ.Ε.Φ.Α.Α. έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού μέσω της ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης έρευνας και διδασκαλίας και την παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους πτυχιούχους της, προκειμένου να έχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. χορηγεί πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/ustudies) οι κάτοχοι του οποίου μπορούν να διδάξουν τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους δουλειάς και κοινωνικής δραστηριότητας. Επιπλέον καλλιεργεί και διαδίδει στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία την ιδέα της δια βίου άθλησης για την υγεία και την απόδοση, πρωτοστατεί  στην προσπάθεια συνειδητοποίησης της αξίας της φυσικής αγωγής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και παράλληλα υποστηρίζει και ενισχύει την πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού.

Οι παραπάνω στόχοι υλοποιούνται από ίδρυσης, με εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, διοργάνωση διεθνών συνεδρίων αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων. Ιδιαίτερη θέση στις δραστηριότητες της Σ.Ε.Φ.Α.Α. έχουν το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (http://www.icpes.gr) που φέτος κλείνει 25 χρόνια συνεχούς επιτυχημένης παρουσίας και επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς αλλά και το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (http://www.phyed.duth.gr/postgraduate/index.php/el/) το οποίο το 1993  ήταν το πρώτο και μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα στο αντικείμενο της επιστήμης του αθλητισμού.